Velkommen til norges største databasen for deg som skal øve til Norskprøven nivå B1-B2.

Demo oppgavene finner du på linken her

 

 

Leseøvelser Type 1
Leseøvelse Type 1 tester din evne til å forstå skriftlig informasjon og inneholder flervalg oppgaver. Du må fylle ut de manglende ordene i teksten slik at de er både riktig i forhold til grammatikk og innhold.
Leseøvelser Type 2
Leseøvelser Type 2 tester også din evne til å forstå tekst. Her skal du lese en tekst og deretter svare på 7 spørsmål. Det er viktig å svare kort og konkret.
Lytteøvelser Type 1
Lytteøvelser Type 1 tester din evne til å forstå muntlig informasjon. Øvelsen inneholder 25 samtaler og meldinger med flervalg oppgaver. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.
Lytteøvelser Type 2

Lytteøvelser Type 2 tester din evne til å forstå et intervju. Du får høre et intervju to ganger og du må skrive et referat i løpet av 45 minutter. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Øvelser innenfor grammatikk og ordforråd

I denne delen vil du bli testet innenfor forskjellige deler av grammatikk og spesielle uttrykk. Du vil totalt finne 330 forskjellige oppgaver innenfor grammatikk og ordforråd. Her finner du totalt 11 sett med slike oppgaver.

Skriftlige øvelser

Her kan du velge en av to forskjellige emner. Du får to timer til å skrive et sammenhengende essay på rundt 350 ord basert på emnet du velger.